REGLEMENT

Het dragen van een valhelm is verplicht.  Ook voor gastrijders.

 1. Het seizoen start op de eerste zondag van maart om 9u00 aan Café Tribunaal, Kloosterstraat 1 in Bilzen.
 2. Lidmaatschap:
  • Ieder lid is verplicht verzekerd te zijn tegenover derden (Vlaamse wielrijdersbond). Niet-VWB verzekerden leveren een kopie van verzekeringsbewijs af bij de voorzitter.
  • Er kunnen maximaal 50 leden (streefcijfer) deel uit maken van de club.
  • Occasionele gastrijders op uitnodiging van een lid rijden op eigen risico mee. Er kan echer niet herhaaldelijk mee gefietst worden.
 3. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen tijdens of na de rit.
 4. Snelheid:
  • Er mag niet gekoerst worden.
  • Men is verplicht zich aan te passen aan de groep, wat betreft de snelheid en het rijgedrag.
 5. Algemene regel: Samen uit, samen thuis.
 6. Uitrusting:
  • Iedereen is verplicht de uitrusting van de club te dragen.
  • Het dragen van een valhelm is verplicht (ook voor gastrijders).
 7. Bij de herstelling van een fiets wachten de andere deelnemers.
 8. Bij het beklimmen van een helling mag men vrijuit fietsen tot op de top. Dan moet er gewacht worden op een veilige plaats tot de laatste deelnemer weer aangesloten is.
 9. Verkeersreglement:
  • Iedereen dient de verplichtingen tegenover het wegverkeer te eerbiedigen. De fietsen moeten uitgerust zijn conform de bepalingen van het verkeersreglement.
  • Men mag alleen de rechter weghelft gebruiken.
  • Iedereen brengt het nodige respect op voor het milieu. Afval wordt niet in de wegberm gedeponeerd.
 10. Rangschikking:
  • Clubkampioen is hij/zij met het meest aantal gereden ritten per fiets.
  • Alle ritten moeten voor 80 % gereden zijn om mee te tellen voor de rangschikking.
  • De rit telt enkel indien er minimum 3 vertrekkers zijn. Familiefietstochten (tourritten) tellen niet mee als gereden ritten.
 11. Tijdens de stops en in het lokaal betaalt ieder de consumptie(s) die hij/zij verbruikt.
 12. Het materiaal van clubgenoten dient men te respecteren bij alle activiteiten van de club.
 13. Door betaling van het lidgeld aanvaardt men de reglementen van de club.